Shows

Mar 2023

Mar 10 at 7:00 pm | The Honey Pies at Lakeside Coffee House | Madison, WI
Mar 22 at 7:00 pm - 8:00 pm | Tom Waselchuk & The Dang-Its at Capital Lakes | Madison, WI

Apr 2023

Apr 7 at 7:00 pm | Tom Waselchuk & The Dang-Its at Lakeside Coffee House | Madison, WI
Apr 21 at 7:30 pm | Tom Waselchuk & The Dang-Its at Con Amici Craft Bar | Baraboo, WI

May 2023

May 5 at 7:00 pm | The Honey Pies at Lakeside Coffee House | Madison, WI
May 6 at 7:30 pm | The Honey Pies at Slowpoke Lounge & Cabaret | Spring Green, WI

Jun 2023

Jun 16 at 6:30 pm - 8:30 pm | Tom Waselchuk & The Dang-Its at Cambridge WI Veterans Park | Cambridge, WI
Jun 21 at 6:30 pm - 8:30 pm | Tom Waselchuk & The Dang-Its at City Park | Reedsburg, WI
Jun 22 at 6:00 pm - 8:00 pm | The Honey Pies at Paoli Schoolhouse American Bistro | Belleville, WI
Jun 23 at 7:00 pm | The Honey Pies at Lakeside Coffee House | Madison, WI

Jul 2023

Jul 8 at 6:00 pm - 8:00 pm | The Honey Pies at Witwen Park & Campground | Sauk City, WI
Jul 30 at 2:00 pm - 5:00 pm | The Honey Pies at Bailey’s Run Vineyard | New Glarus, WI

Aug 2023

Aug 4 at 6:00 pm - 9:00 pm | The Honey Pies at Tyranena Brewing Co. | Lake Mills, WI

Sep 2023

Sep 2 at 1:00 pm - 4:00 pm | The Honey Pies at Paoli Mill Stage | Paoli, WI
Sep 15 at 7:00 pm | The Honey Pies at Lakeside Coffee House | Madison, WI
Sep 24 at 2:00 pm - 5:00 pm | The Honey Pies at Bailey’s Run Vineyard | New Glarus, WI
Sep 28 at 5:30 pm - 7:30 pm | The Honey Pies "Local Night" at The Shed | Spring Green, WI

Oct 2023

Oct 7 at 1:00 pm - 4:00 pm | The Honey Pies at Paoli Mill Stage | Paoli, WI
Oct 21 at 7:00 pm | The Honey Pies at Con Amici Craft Bar | Baraboo, WI

Nov 2023

Nov 3 at 7:00 pm | The Honey Pies at Lakeside Coffee House | Madison, WI

Dec 2023

Dec 15 at 7:00 pm | The Honey Pies at Lakeside Coffee House | Madison, WI